Skriv bedre prompts med et promptkort

Prompt Card

Efterhånden som AI bliver bedre og bedre og integreret i flere og flere af de IT-værktøjer, vi bruger i vores daglige arbejde og privatliv, bliver evnen til at skrive effektive prompts stadig mere påkrævende, så vi kan udnytte disse potente værktøjer til vores fordel.

Indrømmet, det kan nogle gange være svært at skrive klare, præcise og velstrukturerede prompts. Her kommer promptkortet så ind i billedet. Et promptkort er en skabelon (en template), der guider os gennem processen med at skrive strukturerede og effektive prompts baseret på best practice og en viden om, hvordan sprogmodellerne virker, så vi får mest mulig kvalitet ud af de svar, de giver.

Jeg har lavet dette promptkort til min undervisning i, hvordan man skriver professionelle prompts, og så bruger jeg det også selv, når jeg prompter. Her kan du se et eksempel på, hvordan jeg har udfyld promptkortet med første version af en prompt til at analyser resultatet af en A/B-test:

Promptkort eksempel analyse af ABtest

Sådan udfylder du promptkortet

Ideen er, at du printer det ud og udfylder det i hånden, da det giver et bedre overblik og struktur end AI-modellernes små indtastningsfelter. Det er ofte en god ide at udfylde det sammen med dine kollegaer, da mange opgaver er tværfaglige og kræver, at man kommer hele vejen rundt om problemstillingen.

Promptkortet består af 4 felter, med 4 forskellige instruktioner, som bør udfyldes.

1. Fortæl din AI, hvilken ekspert den skal være

Først fortæller du din AI, hvilken ekspertrolle, du vil have, den skal være, for at kunne løse den opgave, du stiller den. I eksemplet instruerer jeg ChatGPT-4o i at være ekspert i konverteringsoptimering, dvs. en person, der er specialiseret i at optimere onlineforretninger som fx webshops eller apps.

Derefter definerer du, hvilke kompetencer og viden den skal have. I eksemplet har jeg sammenfattet det i en liste af begreber, værktøjer og analysemetoder, der er nødvendige for at kunne analysere en A/B-test og deltage i den efterfølgende optimeringsproces, bl.a.: A/B-test, webanalyse, besøgsstatistik, konverteringer, konverteringsrate, e-handel, webdesign, brugervenlighed, og adfærdspsykologi.

Sprogmodellerne, som ChatGPT, Gemini og Copilot, er groft sagt super avancerede auto complete-algoritmer, ligesom dem du kender fra din telefon eller Word. De forudsiger det næste ord baseret på den aktuelle tekst. Ved at lave en detaljeret beskrivelse af din AI’s rolle, færdigheder og viden hjælper du den med at forudsige og generere mere præcise og relevante svar.

2. Forklar din AI, hvilken opgave den skal udføre

Nu er det tid til, at fortæller du din AI, hvilken opgave, den skal udføre for dig, og hvordan den skal gøre det. Tænk på denne del af prompten som en opskrift, AI’en skal følge; ligesom du ville forklare et andet menneske, hvordan man bager brød, vasker op eller bruger fjernbetjeningen til dit TV.

Inddel opgaven i veldefinerede delopgaver, som din AI skal løse en ad gangen. På den måde gør du det lettere for din AI at følge instruktionerne og producere det ønskede resultat.

I eksemplet er ChatGPTs opgave at analysere en A/B-test, skrive en kort og let forståelig analyse, der starter med konklusionen, fokusere på om resultatet er positivt, negativt eller neutralt, og i øvrigt til at stole på. Her er tale om et første udkast til en prompt.

3. Giv din AI den nødvendige baggrundsinformation

Giv din AI den nødvendige baggrundsinformation, den har brug for for at kunne udføre opgaven. Det kan for eksempel være information om dig, din virksomhed, målgruppen, kommunikationssituationen, eksempler på lignende opgaver, definitioner og data.

I eksemplet har jeg kaldt afsnittet “A/B TEST DATA”. Her har jeg tilføjet testhypotese og testdata, som er nødvendige for, at ChatGPT kan analyser testen. Du kan også uploade datafiler, f.eks. skærmbilleder af den brugergrænseflade du tester, spørgeskemaundersøgelser, data fra kundeservice, træningsdata som fx eksempelrapporter din AI kan lære af.

Data er en væsentlig del af prompten og er med til at hjælpe din AI med at forstå den opgave, den skal løse.

4. Bed din AI om at hjælpe dig med at forbedre din prompt

Din AI er promptekspert, så du kan med fordel få den til at hjælpe dig med at forbedre din prompt, så den kan give dig endnu bedre svar. Topmodeller som ChatGPT-4, Gemini Advanced og Claude Opus Pro er gode til at forstå vores intentioner, så når jeg skal udvikle en ny prompt, instruerer jeg altid min AI i at stille mig afklarende hv-spørgsmål som en trænet journalist, før den udfører opgaven. Så svarer jeg på spørgsmålene, og vi har en dialog frem og tilbage, mens vi tester prompten, indtil jeg er tilfreds.

Jeg beder så typisk min AI om at sammenfatte, det vi er blevet enige om og at tilføje det til prompten. Det virker for det meste, men nogle gange gør AI’en prompten værre, så det er altid vigtigt, at du tester din prompt grundigt.

Denne iterative promptudvikling hjælper med at sikre, at din AI har alle nødvendige oplysninger og dermed kan give dig et svar af endnu højere kvalitet.

I eksemplet valgte jeg at arbejde videre med selve opgavebeskrivelsen, som endte med at se sådan her ud:

DIT JOB
Dit job er at analysere resultatet af A/B-testen beskrevet i sektionen A/B TEST DATA nedenfor. Opsummer venligst din analyse og start med konklusionen ved at bruge denne sætning: “Hypotesen er [bekræftet eller afvist].” Formidl resultatet i et letforståeligt sprog for lægfolk. Forklar om resultatet har en positiv, negativ eller neutral indvirkning på [testmålet]. Nævn om den vindende version er [indsæt konfidensniveau procent her, men nævn ikke konfidensniveauet] statistisk signifikant eller ej, for eksempel: “Resultatet er statistisk signifikant ved 95 %.” Undgå at vise, hvordan du har udført beregningerne, og undgå komplekse fagudtryk som konfidensniveau og p-værdi osv.

På den måde får jeg en kort og præcis analyse med fokus på de vigtigste elementer i analysen:

AB test analyseprompt

Tips til brug af promptkortet

  • Print promptkortet ud, overvej nøje formålet med prompten, før du udfylder promptkortet i hånden. Det giver et bedre overblik i forhold til at skrive direkte i din AIs lille inputfelt. Ligesom det hjælper dig med at huske de forskellige promptelementer.

  • Skriv klare, præcise og letforståelige prompts.

  • Test og forfin løbende dine prompts baseret på din AIs output, da gode prompts kræver flere iterationer.

  • Mange prompts er tværfaglige, så det er en god ide at udfylde promptkortet sammen med dine kollegaer, så I sikrer, at I kommer hele vejen rundt om den opgave, jeres AI skal løse.

  • Lav et promptbibliotek til jeres bedste prompts, som alle har nem adgang til.

  • Brug af promptkort er med til at sikre konsistente prompts på tværs af teams og projekter.

Download mit promptkort kvit og frit, print ud, og udfyld i hånden

Del denne artikel

Picture of Jakob Styrup Brodersen

Jakob Styrup Brodersen

Jeg har arbejdet med datadrevet online optimering i 20 år, i 5 forskellige brancher. Nu arbejder jeg som freelance CRO og AI konsulent: Jeg underviser og rådgiver i, hvordan man kan udnytte fordelene ved AI, og jeg hjælper med at skrive prompts.